Přejít na obsah

O školeZUŠ Jaroslava Kociana poskytuje základní umělecké vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a na konzervatoři.

Škola je plně organizovaná, čtyřoborová (obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický) s maximální kapacitou 960 žáků. Byla založena v roce 1939 jako Městská hudební škola a v prvním školním roce měla 74 žáků. Ředitelem se stal tehdy čtyřiadvacetiletý žák M. Jaroslava Kociana Antonín Šimeček. Za dlouhou dobu od svého založení prošla škola složitým vývojem. S neustále rostoucím počtem žáků musela řešit problematiku prostor pro výuku, proměňoval se též rozsah výuky v jednotlivých uměleckých oborech a měnil se též název. Ústecký rodák, houslový virtuos a pedagog Jaroslav Kocian zapůjčil r. 1943 škole své jméno a v roce 1961 se její název změnil na Lidovou školu umění Jaroslava Kociana, přičemž se výuka rozšířila na všechny čtyři umělecké obory tak, jak je známe dnes. Od roku 1994 nese škola název, který přetrval až do dnešní doby, tedy Základní umělecká škola Jaroslava Kociana.

Ve spolupráci s Nadačním fondem Mistra Jaroslava Kociana a Klubcentrem města Ústí nad Orlicí škola pořádá Kocianovu houslovou soutěž (mezinárodní soutěž pro mladé houslisty do šestnácti let) a Heranovu violoncellovou soutěž (mezinárodní soutěž pro mladé violoncellisty do šestnácti let).

Školu navštěvuje celkem 850 žáků:

Hudební obor: 470
Taneční obor: 170
Výtvarný obor: 81
Literárně-dramatický obor: 74

Ve škole vyučuje celkem 36 učitelů, kteří splňují odbornou i pedagogickou kvalifikaci:

V hudebním oboru: 30
V tanečním oboru: 3
Ve výtvarném oboru: 1
V literárně-dramatickém oboru: 2

Kontakty:

ředitel školy: 733 658 032
kancelář školy: 605 476 148
e-mail: info@zusuo.cz
webové stránky: www.zusuo.cz
Facebook školy: ZUŠ Ústí nad Orlicí