Přejít na obsah

Heranova violoncellová soutěž se blížíPo uzávěrce přihlášek

Milí přátelé soutěže a Bohuše Herana,

s velkou radostí oznamuji všem příznivcům violoncella, soutěže a Bohuše Herana, že do letošního ročníku Heranovy violoncellové soutěže jsme přijali  44přihlášek, z toho 31 je z ČR, dále jsou zastoupeny země Slovensko, Polsko, Německo, Rakousko, Estonsko, Litva, Srbsko, Portugalsko.

Soutěžní vystoupení se uskuteční ve dnech 25. – 26. 4. V sobotu 27. 4. se v Hernychově vile uskuteční společenské setkání se starostou města a koncert vítězů spojený s předáváním cen.

Přeji všem hodně štěstí v přípravě a těším se na viděnou v Ústí nad Orlicí.


Za organizační tým
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

After the application deadline

Dear friends and supporters of Bohuš Heran,

With great joy, I announce to all cello enthusiasts and competitors, that we have received 44 applications for this year’s Heran Cello Competition, out of which 31 are from the Czech Republic. Additionally, we have representation from Slovakia, Poland, Germany, Austria, Estonia, Lithuania, Serbia, and Portugal.

The competition performances will take place on April 25 – 26. On Saturday, April 27, there will be a ceremonial event at the mayor’s office and a Concert of Winners with the award ceremony.

I wish everyone good luck in their preparation and I look forward to seeing you in Ústí nad Orlicí.

On behalf of the organizing team,

Lenka Lipenská
competition directress