Přejít na obsah

Zpěv sólovýZpěv je nejpřirozenějším projevem člověka od počátku lidstva. Zpíváte rádi a dobře? Máte zájem o studium na naší ZUŠ a chcete se o tomto studiu dozvědět něco víc? Vítáme Vás tedy na této stránce…

Na naší ZUŠ jsou žáci vyučováni ve skupinkách nebo jednotlivě. Ke každému dítěti přistupujeme individuálně s ohledem na jeho schopnosti a hlasové možnosti. Děti vystupují na školních a třídních besídkách, každoročně připravujeme ve spolupráci s dalšími odděleními a obory Vánoční a Jarní koncertíky, které jsou určeny pro veřejnost a žáky mateřských a základních škol z našeho regionu.

Příležitostně se účastníme akcí pořádaných Městem Ústí nad Orlicí, Českým červeným křížem, spolupracujeme s místním pěveckým sborem Alou Vivat.

Pravidelně vystupujeme na závěrečném koncertě naší školy nazvaném Slavnost mezi sloupy, pro doprovody využíváme dalších hudebních nástrojů, účastníme se soutěží nejenom klasického charakteru, ale i populárně zaměřených.

Někteří žáci vystupují ve svých domovských obcích při příležitosti vítání občánků, noci kostelů apod.…

Každoročně nacvičuje celá pěvecká třída minimálně dvě společné skladby ve dvojhlasé nebo trojhlasé úpravě. Při této práci se žáci navzájem nejlépe poznají a učí se již od prvního ročníku spoléhat jeden na druhého – starší pomáhají mladším.

Do výuky je z tohoto důvodu též zařazen předmět Komorní zpěv, který je jedním z povinně volitelných předmětů od 4. ročníku I. cyklu. Mladí zpěváci mají příležitost zazpívat si s hudebními tělesy jako je swingový orchestr Black Band, kytarový soubor Sweet Wood nebo symfonický orchestr Decapoda.

Studium I. i II. stupně je zakončeno absolventským vystoupením.

Celoročně se zaměřujeme spíše na populárnější repertoár, ale nevynecháváme ani ten klasický.

Pokud máte o studium zájem, přijďte se podívat, najdete nás ve 2. podlaží ZUŠ. Těšíme se na Vás!!!!!

za pěvecké oddělení

Hana Bauerová