Přejít na obsah

PředmětyPřípravná taneční výchova (PTV)

kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení.

Taneční průprava

rozvíjí správné držení těla, pohyblivost, pružnost, obratnost. Učí uvědoměle ovládat jednotlivé části těla, rozvíjení prostorového a hudebního cítění.

Taneční praxe

prohlubuje taneční projev a podněcuje tvořivé schopnosti dětí. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejná vystoupení a soutěže.

Současný tanec

specifickými prostředky a technikami rozvíjí taneční projev, prohlubuje hudební a prostorové cítění, učí se orientovat ve svém vlastním těle.

Lidový tanec

učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské tance. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně a lidové hudby.

Klasická taneční technika

specifickými prostředky rozvíjí taneční techniku žáků. zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, pohybovou koordinaci, rovnováhu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

Děti tančí pod odborným vedením svých učitelek, bývalých žákyň úspěšné pedagožky Evy Veverkové, které navazují svou prací na její dílo.

Zkušenějším žákům je ponecháván velký prostor pro vlastní tvorbu. V choreografiích mohou uplatnit svou fantazii a styl, zvláště při absolventských vystoupení.