Přejít na obsah

KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCEV pondělí  8. 4. 2024 se žáci tanečního oboru zúčastnili Krajské postupové přehlídky dětských skupin scénického tance, která se konala Roškotově divadle.

Přehlídkový program byl pestrý a inspirativní.

Naši tanečníci dostaly od odborné poroty tato ocenění:

  • …Z ROŠTÍ, Zlatuše Bartošová – za skupinové naladění a pohybovou tanečnost
  • RUCE, Pavlína Lipenská, ZUŠ J. Kociana Ústí nad Orlicí – za autentickou práci s pohybem a vytvoření scény