Přejít na obsah

Smyčcové nástroje



Housle, viola, violoncello, kontrabas

Oddělení smyčcových nástrojů má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho studenti se velmi dobře umísťují na různých – i mezinárodních – soutěžích, absolventi dosahují vynikajících výsledků jako členové amatérských souborů i jako studenti konzervatoří. Vyučujeme hru na housle, violu, violoncello i kontrabas. Pro žáky smyčcového oddělení jsou k dispozici kvalitní nástroje vhodných velikostí, zapůjčení je zdarma. Studium začíná přípravkou, následuje sedm ročníků prvního stupně a čtyři ročníky druhého. Součástí výuky je mimo jiné příprava k talentovým zkouškám na hudebně zaměřené střední a vysoké školy a konzervatoře. Velký důraz je kladen na uplatnění studentů v komorních a orchestrálních uskupeních, mladší žáci hrají v smyčcovém souboru Kocianek a pokročilejší hráči přecházejí do symfonického orchestru Decapoda.