Přejít na obsah

KytaraHra na kytaru

Předmět hra na kytaru se vyučuje od první třídy ZŠ, kdy žáci nastupují do přípravného ročníku, a výuka probíhá skupinově. Od prvního ročníku jsou již žáci vyučováni individuálně (nebo ve skupině maximálně dvou žáků) jednu hodinu týdně. Ve čtvrtém ročníku jsou zařazeni do kytarového souboru SWEET WOOD.

První stupeň žák končí po sedmi letech studia vystoupením na absolventském koncertu nebo závěrečnou zkouškou. Druhý stupeň, který trvá čtyři roky, je ukončen samostatným recitálem nebo vystoupením na absolventském koncertu. Nastupující žáci si mohou zdarma zapůjčit nástroj až do okamžiku, kdy fyzicky zvládají celý nástroj, který si pořizují již sami.