Přejít na obsah

PředmětyPřípravné studium

je jednoleté a navštěvují ho děti ve věku od 6 do 7 let. Jeho obsahem je jednoduchá dramatická hra, založená na pohybových a mluvních činnostech a spontánním dětském projevu.

Dramatická průprava

se zaměřuje na dětskou spontánnost a hru, která je založena na improvizaci a zahrnuje činnosti pohybové, mluvní, hudebně rytmické a výtvarné.

Dramatika a slovesnost

je komplexní tvořivá divadelní činnost, vycházející z improvizace. Směřuje k schopnosti vyjadřovat se samostatně, osobitě, přirozeně a kultivovaně pohybovým, mluvním nebo psaným sdělením. Součástí výuky je příprava divadelních inscenací.

Umělecký přednes

se zaměřuje na zpracování a interpretaci textů (poezie, prózy a dramatu) v různých formách sdělení.

Dramatická tvorba

je předmět studia II. stupně. V tomto předmětu žáci prokazují nabyté dovednosti předchozího studia ve složitějších divadelních (autorských, alternativních, absurdních) inscenacích.

Multimediální dramatická

tvorba je volitelný předmět vyučovaný v 6. ročníku I. stupně. Ve výuce se žáci učí používat moderní technologie a vše, co je s její přípravou spojené: tvorba plakátů, programů inscenací, záznamů inscenací s následnou úpravou.