Přejít na obsah

O oboruLiterárně-dramatický obor je oborem syntetizujícím. Rozvíjí umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové, slovesné.

Co je to literárně-dramatický obor?

Literárně-dramatický obor využívá metody výchovné dramatiky, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku. Zaměřuje se na osobnostní vývoj dítěte, především na rozvíjení jeho tvořivosti, komunikativních a kooperačních schopností. Nedílnou součástí oboru je i výchova umělecká. Děti se učí porozumět metaforickému jazyku literatury a divadla, základním pravidlům herecké a divadelní tvorby.

Takto vedená výchova nabízí dětem mimo jiné prostor k uplatnění jejich emocí, ke kontrolovanému vybití v tvořivě zacílených pohybových aktivitách. Součástí výuky jsou veřejná vystoupení pro rodiče i širokou veřejnost. Nejde však o „secvičování“ učitelem daných tvarů, ale o společný tvůrčí proces, v němž se děti učí zásadám divadelní práce a herecké tvorby.

Vzděláváním v literárně dramatickém oboru získávají žáci předpoklady pro uplatnění v široké oblasti nejen divadelních, ale také sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie, na schopnosti aktivně komunikovat, veřejně vystupovat a kreativně tvořit.