Přejít na obsah

Rušení výuky v době konání soutěžíV Ústí nad Orlicí 15. 4. 2024

Vážení rodiče,

na základě pověření Města Ústí nad Orlicí je naše škola pořadatelem 29. ročníku Heranovy violoncellové soutěže, která se koná ve dnech 25. – 27. 4. 2024, a 66. ročníku Kocianovy houslové soutěže, která se koná ve dnech  1. – 4. 5. 2024. Pro zdárný průběh těchto akcí budeme potřebovat prostory školy, proto ruším výuku v dotčených dnech takto:

24. 4. nevyučuje se v hudebním oboru,

25. 4. nevyučuje se v hudebním, tanečním a výtvarném oboru

26. 4. nevyučuje se v hudebním, tanečním a výtvarném oboru

_________________________________________________________________________________

30. 4. nevyučuje se v hudebním oboru,

1. 5. státní svátek

2. 5. nevyučuje se v hudebním a tanečním oboru,

3. 5. nevyučuje se v hudebním a tanečním oboru,

Z uvedeného vyplývá, že rušení výuky se nikterak nedotkne literárně-dramatického oboru. Prosím, aby žáci dbali pokynů svých vyučujících.

Vážení rodiče, děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

MgA. Jiří Zajíček, DiS., ředitel školy, v. r.