Přejít na obsah

Rušení výuky v době konání soutěží



V Ústí nad Orlicí 15. 4. 2024

Vážení rodiče,

na základě pověření Města Ústí nad Orlicí je naše škola pořadatelem 29. ročníku Heranovy violoncellové soutěže, která se koná ve dnech 25. – 27. 4. 2024, a 66. ročníku Kocianovy houslové soutěže, která se koná ve dnech  1. – 4. 5. 2024. Pro zdárný průběh těchto akcí budeme potřebovat prostory školy, proto ruším výuku v dotčených dnech takto:

24. 4. nevyučuje se v hudebním oboru,

25. 4. nevyučuje se v hudebním, tanečním a výtvarném oboru

26. 4. nevyučuje se v hudebním, tanečním a výtvarném oboru

_________________________________________________________________________________

30. 4. nevyučuje se v hudebním oboru,

1. 5. státní svátek

2. 5. nevyučuje se v hudebním a tanečním oboru,

3. 5. nevyučuje se v hudebním a tanečním oboru,

Z uvedeného vyplývá, že rušení výuky se nikterak nedotkne literárně-dramatického oboru. Prosím, aby žáci dbali pokynů svých vyučujících.

Vážení rodiče, děkuji za pochopení a jsem s pozdravem.

MgA. Jiří Zajíček, DiS., ředitel školy, v. r.