Přejít na obsah

Kalendář akcíNačítám Akce

Kocianova houslová soutěž

Po uzávěrce přihlášek

Milí přátelé houslí a Jaroslava Kociana,

s radostí oznamuji, že do letošního ročníku jsme přijali 59 přihlášek mladých houslistů. Těší nás opětovný nárůst zájemců o Kocianovu houslovou soutěž.

16 soutěžících reprezentuje českou houslovou školu, mezinárodní účast je však bohatá a zastupuje tyto země: Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Německo, Lucembursko, Francie, Švýcarsko, Ukrajina, Turecko, Mongolsko, Japonsko, USA, tedy dalších 12 zemí světa. Absolutním překvapením je mongolská výprava, která letos čítá neuvěřitelných 15 soutěžících!

Soutěž proběhne podle plánu od středy 1. 5. do pátku 3. 5. Ve čtvrtek odpoledne se uskuteční seminář pro pedagogy, večer pak koncert loňského laureáta Milana Kostelence s Komorní filharmonií Pardubice. V sobotu se setkáme v nové obřadní síni radnice a celý ročník zakončí slavnostní koncert vítězů a laureáta v Roškotově divadle.

Celý soutěžní program rámuje hudební festival Kocianovo Ústí, na jehož koncerty jste srdečně zváni!

Přeji hodně štěstí v přípravě a těším se na setkání se všemi v Ústí nad Orlicí

Za organizační tým
Lenka Lipenská
ředitelka soutěže

 

After the application deadline

Dear friends of the violin and Jaroslav Kocian,

With joy, I announce that we have received 59 applications from young violinists for this year’s edition. We are pleased to see a renewed increase in interest in the Kocian Violin Competition.

16 competitors represent the Czech violin school, but the international participation is rich, representing the following countries: Slovakia, Slovenia, Serbia, Germany, Luxembourg, France, Switzerland, Ukraine, Turkey, Mongolia, Japan and USA, thus another 12 countries worldwide. The Mongolian participation is an absolute surprise, comprising an incredible 15 competitors this year!

The competition will proceed according to the plan from Wednesday, May 1, to Friday, May 3. On Thursday afternoon, there will be a seminar for teachers, followed by an evening concert featuring the last year laureate Milan Kostelenec with the Chamber Philharmonic Orchestra of Pardubice. On Saturday, we will meet in the new ceremonial hall of the town hall, and the entire event will conclude with a Concert of the winners and the laureate at the Roškot Theatre.

The entire competition program is framed by the Kocian’s Ústí Music Festival, to which you are warmly invited!

I wish you good luck in preparation and I look forward to meeting everyone in Ústí nad Orlicí.

On behalf of the organizing team,
Lenka Lipenská
competition directress

 

 

 

Zahájení:
1 května
Ukončení:
4 května
Místo konání
Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
Smetanova 1500
Ústí nad Orlicí, 56201 Česká republika
+ Google Mapa