ZUŠka slavila

    Sobota 11. 2. 2023 byla v Základní umělecké škole Jaroslava Kociana slavnostním dnem, kdy si připomněla krásné 20. výročí otevření „nové“ budovy školy.

    Budova školy ožila bohatou návštěvou veřejnosti, pro kterou pedagogický sbor připravil pestrý program. Úvodní fanfára předcházela přivítání ředitelem školy, který připomněl nejpodstatnější fakta stavby školy. Následovala komentovaná prohlídka budovy, kterou zasvěceně provázel Ing. arch.  Karel Blank, autor projektu školy. Ukázky činnosti školy napříč všemi obory, detektivní hra pro děti s hledáním pokladu, minikurz hry na ukulele, hudební kavárna s dobrotami ke kávě i pestrou hudební produkcí, taneční a výtvarné workshopy, herecká improvizace v minidivadelním sále, to vše je jen malým výčtem zajímavostí ze života školy, které veřejnost mohla ochutnat.

    Vyvrcholením dne byl bezesporu Slavnostní koncert učitelů a jejich hostů. Beznadějně plný koncertní sál svědčil o mimořádném zájmu. V programu koncertu zazněly skladby hudebních velikánů jako W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Dvořáka, C. Saint – Saënse, J. Kociana, ale též autorů moderních – J. Willmartha, J. H. Becka, E. Piaf. Umělce z řad pedagogického sboru, kteří již dávno získali své renomé – Miluše Barvínková, Eva Felgrová, Petra Kleislová, Mirek Němec, Linda Gregarová, Kamila Šejnohová, Cecilie Pecháčková, doplnili mladí, dlužno dodat že skvělí instrumentalisté – flétnista Adam Franc, zpěvačka Jana Ženková, kytaristka Denisa Čajanová, violoncellistky Zuzana Robová a Terezie Horká, klavíristka Jitka Balaštíková, klarinetistka Anežka Šolcová, akordeonistka Lenka Lipenská, violistka Kristýna Chomová. Celý umělecký ansámbl doplnili hosté – houslistka Hana Jasanská, americký perkusista Joye Turner a členové Mireliz Sax Bandu. Celý koncertní večer provázela slovem Veronika Malínková, učitelka dramatického oboru.

    Dlouhotrvající potlesk publika byl odměnou za krásné výkony účinkujících a závěrečný bouřlivý   standing ovation byl úžasnou tečkou za celým slavnostním dnem.

    Jiří Tomášek, ředitel školy