V objektové a akční tvorbě se žáci soustředí na smyslové podněty (vůně, barvy, struktury, materiály, zvuky, pohyby, kontakty s prostředím, předměty, lidmi)