Hromadný rozvrh vyučovacích hodin ve školním roce 2023 - 2024, Školní vzdělávací program, Vyhláška o výši školného pro školní rok 2023- 2024, Hudební nauka - rozvrh hodin

     

    Vyhláška o výši školného pro školní rok 2023 / 2024.

     ŠVP - aktuální verze 2023-2024

    Inspekční zpráva 

     GDPR - souhlas se zpracováním osobních údajů