Máte doma živé, neposedné dítě, které vnímá hudbu nebo naopak človíčka, kterého je potřeba trochu rozhýbat? Přiveďte ho k nám! Jsi dívka či chlapec, který se touží projevit tancem, pohybem vyjádřit svou fantazii? Přijď si to k nám vyzkoušet!

   Motto:„Tančíme pro radost“

  Vedoucí oboru:
   Bc. Zlatuše Bartošová  zlatuse.bartosova@zusuo.cz 
  Učitelé:
  Hana Hýbalová, DiS.  hana.hybalova@zusuo.cz
  Bc. Pavlína Lipenská   pavlina.lipenska@zusuo.cz

   Do tanečního oboru se mohou hlásit děti od 5-ti let (chlapci i dívky). Součástí výuky tanečního oboru jsou veřejná vystoupení v divadle, v exteriérech města, absolventská představení, účast na přehlídkách, zájezdy a semináře.

  Po celou dobu studia v tanečním oboru je dáván velký důraz, kromě zdokonalování pohybových dovedností, na rozvíjení osobnosti, tvůrčích schopností, hledání vlastního způsobu neverbálního vyjadřování a originality.

  V naší škole máme vlastní taneční zrcadlový sál, kvalitní přehrávače, osvětlovací techniku, spousty kostýmů a různých tanečních doplňků.

  Učíme se ve skupinách dle věku:

  • Přípravné studium (pro 5-7 leté děti)
  • Základní studium - I. stupeň (od 7 let)
  • Základní studium - II. stupeň (od 14 let)

  Charakteristika předmětů:

  Přípravná taneční výchova (PTV)

  kultivuje přirozený dětský projev formou pohybových her a hravých cvičení.

  Taneční průprava

  rozvíjí správné držení těla, pohyblivost, pružnost, obratnost. Učí uvědoměle ovládat jednotlivé části těla, rozvíjení prostorového a hudebního cítění.

  Taneční praxe

  prohlubuje taneční projev a podněcuje tvořivé schopnosti dětí. Slouží k přípravě tanečních skladeb pro interní a veřejná vystoupení a soutěže.

  Současný tanec

  specifickými prostředky a technikami rozvíjí taneční projev, prohlubuje hudební a prostorové cítění, učí se orientovat ve svém vlastním těle.

  Lidový tanec

  učí zvládnout základní kroky a charakteristické české a moravské tance. Vede k citlivému a přesnému vyjádření tempa, rytmu, dynamiky a výrazu lidové písně a lidové hudby.

  Klasická taneční technika

  specifickými prostředky rozvíjí taneční techniku žáků. zdokonaluje pohyby dolních a horních končetin, pohybovou koordinaci, rovnováhu. Učí pohybové kázni, vytrvalosti a vůli.

  Děti tančí pod odborným vedením svých učitelek, bývalých žákyň úspěšné pedagožky Evy Veverkové, které navazují svou prací na její dílo.
  Zkušenějším žákům je ponecháván velký prostor pro vlastní tvorbu. V choreografiích mohou uplatnit svou fantazii a styl, zvláště při absolventských vystoupení.

  Žáci předvádějí svoje umění:

  • na různých školních představeních v tanečním sále nebo Roškotově divadle - Tančíme pro radost, Běh na dlouhou trať, Slavnost mezi sloupy
  • na přehlídkách scénického tance - Tanec, tanec, Krajská přehlídka souborů
  • na soutěžích základních uměleckých škol - okresní, krajské
  • na akcích pořádaných našim městem - Město v pohybu, Ústecké Vánoce
  • na festivalech - Skorofestival tance a hudby v Chocni

  Tanečníci jsou zváni jinými organizacemi, aby svými tanečními představeními (vstupy) obohatily jejich akce - předtančení na plesech, charitativní akce, firemní slavnosti. Tančí v různých interiérech a exteriérech - kostelech, zahradách, továrních halách, náměstích apod.. Pracují na projektech s ostatními obory ZUŠ. Fotografie z jejich vystoupení vidíme často na stránkách Ústeckých novin.

   

  Hana Hýbalová

                            Zlatuše Bartošová

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Pavlína Lipenská